Jakub+r%c3%a1kosn%c3%adk

Jakub Rákosník

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

Všude okolo nás slyšíme, že nás čeká největší hospodářská krize v dějinách. Známe ale dost předchozí krize, co k nim vedlo a co pomohlo z nich vyváznout? Jaké kontexty je třeba znát pro pochopení současné krize a v čem je jiná, než ty předchozí? Na základě hluboké znalosti hospodářských dějin bude odpovědi na otázky hledat historik Jakub Rákosník.

Vystudoval historii, politologii a práva na Univerzitě Karlově, kde nyní působí jako proděkan Filozofické fakulty pro infrastrukturu. Pracoval také jako zástupce ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Je autorem a spoluautorem řady vědeckých publikací, například knihy „Kapitalismus na kolenou“ o světové hospodářské krizi a desítek textů v odborných časopisech a sbornících. Je držitelem ceny Neuron pro mladé nadějné vědce.