Radka+b%c5%99ez%c3%adkov%c3%a1

Radka Březíková

PRIA System

Radka má 15leté zkušenosti z oblastí řízení lidí a obchodu v posledních 3 letech se věnovala tvorbě marketingových strategií a v současnosti vede strategické projekty pro klíčové klienty – nejen z oblasti marketingu, ale i HR či inovací (virtuální realita). Pro klienty je hnacím motorem díky své houževnatosti dotáhnout věci do zdárného konce.