Řečníci

Řečníci

Orlando Wood, Chief Innovation Officer, System1 Group

Je partnerem společnosti System 1, mezinárodní výzkumné agentury, která už 20 let využívá poznatky behaviorálních věd pro marketing s cílem pomáhat značkám ke slávě. Orlando je také autorem dvou provokujících publikací pojednávajících o krizi efektivity reklamy (Lemon: How the advertising brain turned sour, 2019 a Look Out. The advertising guide for a world that's turning inwards, 2021).

V obou publikacích propojuje poznatky o efektivitě reklamy s neurovědeckými principy, které dále prohlubuje o další dimenze lidské psychiky, psychiatrie a kulturní historie. Jeho zjištění staví na průlomových poznatcích o hemisférické disbalanci, kterou prochází celá moderní západní společnost.

Jedná se o překvapivé pojednání o tom, jak přílišný důraz na analytické, logické a lineární uvažování (levá hemisféra), které je pro naší západní společnost typické, negativně ovlivňuje strukturu našich mozků a tím pádem i naši pozornost, a jak nás toto uvažování vede k tvorbě a přístupům, které podněcují druh soustředěné pozornosti nežádoucí pro dlouhodobou efektivitu reklam.

Orlando popisuje a vysvětluje změnu kreativního stylu, k níž došlo vlivem razantního technologického vývoje – změnu, která podkopala efektivitu reklamy. Zároveň poskytuje návod, jak bychom tuto krizi mohli zvrátit. Je čestným členem britské asociace IPA (Institute of Practitioners in Advertising), kde také vedl v letech 2017 – 2020 výzkum kreativity a efektivity, přičemž se zabýval mj. vlastnostmi reklamy, které udržují pozornost a vyvolávají emocionální odezvu a zapamatování.

Opakovaně spolupracoval s Peterem Fieldem, letos společně s ním a Karen-Nelson Field vystoupil na festivalu Cannes Lions. Jeho práce ovlivnila myšlení a praxi ve výzkumu, marketingu a reklamě a vysloužila si uznání od asociací ESOMAR, Advertising Research Foundation, Jay Chiat Awards, Incorporated Society of British Advertisers (ISBA), Market Research Society a IPA.